Het bestuur

Van de Stichting Accommodatiebeheer RKZVC

De stichting kent een vijftal bestuursleden en vergadert een maal per kwartaal. De dagelijkse gang van zaken wordt bewaakt door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit voorzitter Ruud Donderwinkel, secretaris Han Rouwhorst en penningmeester Erik klein Goldewijk.

Ruud Donderwinkel

Voorzitter

Han Rouwhorst

Secretaris

Erik Klein Goldewijk

Penningmeester
Back to Top